Thông tin về các phương thức thanh toán

Thông tin về các phương thức thanh toán

1. Thanh toán tiền mặt

  1. Tại Mỹ Phẩm Khải Phương
  • Khách hàng có thể đến mua hàng và thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tại cửa hàng Mỹ phẩm Khải Phương
  1. Tại nhà/nơi nhận hàng
  • Sau khi nhận hàng xong, khách hàng có thể thanh toán cho nhân viên giao hàng của  Mỹ phẩm Khải Phương tại nhà của  khách hàng

2. Chuyển khoản

  • Khách hàng có thể chuyển khoản qua ngân hàng cho chúng tôi như sau:

 

Tên ngân hàng

...

Chủ tài khoản

...

Số tài khoàn

0123456789

Nội dung

Mua-Tên khách hàng-Tên sản phẩm

 

 

        Hoặc tài khoản

Tên ngân hàng

...

Chủ tài khoản

...

Số tài khoàn

0123456789

Nội dung

Mua-Tên khách hàng-Tên sản phẩm

3. Thanh toán bằng thẻ ATM, Visa, MasterCard

  1. Mỹ phẩm Khải Phương
  • Khách hàng có thể đến mua hàng và thanh toán bằng cách cà thẻ trực tiếp tại Mỹ phẩm Khải Phương
  1. Tại nhà/nơi nhận hàng
  • ​​​​​​​​​​​​​​Trước khi nhân viên giao hàng đến địa chỉ, khách hàng vui lòng yêu cầu trước để nhân viên đem theo máy hỗ trợ thanh toán và cà thẻ

​​​​​​​.

Lưu ý: Để an toàn cho chủ thẻ, Mỹ phẩm Khải Phương chỉ hỗ trợ thanh toán thẻ cho khách hàng đến thanh toán chính là chủ thẻ.
 

 

Viết bình luận
* Thông tin bắt buộc
Bình luận